Dil Seçin
trende

Kastamonu Plankote

Kastamonu Plankote

Kastamonu Plankote

Kastamonu plankote, hassas cihazlar ile  hazırlıklarını yapmaktadır. Kastamonu plankote, arazinizle ilgili gerekli incelemeleri yaparak raporunu sunar. Plankote   mimari projeden önce yapılması  gereken ,  yapının inşa edileceği  arazinin  topografik yapısı  ile tüm detayları içeren haritadır. Kastamonu plankote yapılacak yapının   projesine altlık olacak şekilde bu haritalamayı gerçekleştirmektedir. Kastamonu plankote ,  gerek duyulduğunda kroki çizerek projeyi  ayrıntılamaktadır. Kastamonu plankote genelde ölçüm yapılacak saha da 3- 5 metre aralıklarla hassas  ve teknolojik ölçüm aletleri ile kotları belirlemektedir. Kastamonu plankote hassas şekilde elde edilen verileri bilgisayar ortamında işleyerek uygun ölçeklerle sonuca ulaşır. Ayrıca resmi olarak sunulacak evraklar için il, ilçe. köy, pafta, parsel bilgilerinin yanı sıra çeşme, yol,bina gibi sembollerle ifade edilebilir bilgileri de belirli aralıklarla plankote de belirtir.

Kastamonu Harita

Haritacılık her ne kadar kendi si müstakil bir dal da olsa günümüz dünyasında pek çok dal ile yakından ilişkilidir. İnşaat sektörü de bu ilişki içinde olan alanların başında gelmekte ve pek çok aşamada haritacılıktan yararlanmaktadır. Kastamonu harita da bu nokta da hizmet sunmaktadır. Kastamonu harita yapı inşa alanında gereken haritacılık desteğini yetkin kadrosuyla sunmaktadır. Kastamonu harite arsa aplikasyonu , bina aplikasyonu  gibi aplikasyonlarda  haritalama yapmaktadır. Ayrıca Kastamonu harita yol kotu, alt yapıların kot kontrolleri ve asbüilt ölçümleri, kazı öncesi ve sonrası kontrollerle katı kotu kontrolü ve kazı kübaj miktarının belirlenmesinde haritacılık hizmeti sunmaktadır. Kastamonu harita su basman temel vize ölçümü gibi pek çok alanda yapı için gereken tüm haritamla işleri için yanınızdadır.

Kastamonu Aplikasyon

Yaşam alanlarımız genelde bitmiş haliyle estetik kısmını görerek ve güvenliğini irdeleyerek  değerlendirmekteyiz.  Tabi ki bu yapıların bu hale gelmesi estetik güvenlik ve işlevsellik açısından beklentilerimiz karşılayabilmesi için uzman bir ekip tarafından ince elenip sık dokunarak yapılan bir çok işlem bulunmaktadır.  Kastamonu aplikasyonda bu süreçlerin daha ilk kazma vurulmadan ki aşamada devreye girerek hizmet sunmaktadır. Kastamonu aplikasyon zemin etütlerinin ardından çizilen projenin uygulamaya geçebilmesi için inşaat sahası üzerinde arsa zeminine planın tatbik eder. Bu işlem uygulanmadan önce arsa her türlü üstünde bulunanlardan arındırılır. Kastamonu aplikasyon bu işlemi gerçekleştirirken yerleri kadastroca belirli olan röper noktalarından faydalanmaktadır. Kastamonu aplikasyon röper noktalarından faydalanarak Nivo ve takeometre gibi modern ölçüm aletleri ile diğer köşeler tespit edilir. Ayrıca Kastamonu aplikasyon dik inme ve çıkmaları da gerekli aletler ve hesaplamalarla ortaya koymaktadır.