Dil Seçin
trende
Dil Seçin
trende

Mekanik proje

Mekanik proje

Kastamonu mekanik proje yapınızın yaz, kış size konfor sunması için projenizin iklimlendirme koşullarına dikkat eder. Kastamonu mekanik proje güvenliğiniz için gerekli tedbirleri çizim aşamasında ortaya koymaktadır. Mekanik proje yapının havalandırma, ısıtma, soğutma, atık su tahliyesi, yangın tahliyesi, tesisat gibi yapının can damarlarını içinde barındıran projedir. Mekanik projeler elektrik tesisatı dışındaki binanın ayrıntılı ihtiyaçlarını barındırır. Mekanik projeler , makine mühendisleri odasının mekanik tesisat üzerine verdiği eğitimi almış olan makine mühendisleri tarafından çizilmektedir. Mekanik proje inşaat ruhsatı alınması için gerekli projelerdendir.

Kısaca iyi bir İnşaat projesi daha masa başında başlamaktadır. Tüm projelerde ne kadar uzmanlık ve uyum varsa ortaya o kadar güvenli, işlevsel ve estetik bir yapı çıkmaktadır.

İnşaat projesi

Günümüzde her alanda kaliteli süreç ve sonuçlar elde etmek için uzmanlaşmaya önem verilmektedir. Uzmanlaşmaya dayalı işlerde genelde ekip çalışması büyük rol oynar. Ülkemizde son yıllarda giderek büyüyen bir sektör olan inşaat sektörü de gerek modern yapıların giderek farklı avantajlar sunması gerekse ülkemizin deprem kuşağında yer alması dolayısıyla çok büyük önem arz eder. İnşaat sektöründe bir yapı yapılmadan önce her şeyi ile önceden bilinmeli ve planlanmalı, sonrasında yapım aşamalarına geçilmelidir. Bu kısımda inşaat projesi devreye girer. İnşaat projeleri alnında uzman kişilerin oluşturduğu uyumlu bir ekip tarafından hazırlanan başlama bitiş tarihi belirlenmiş olan projelerdir. İnşaat projesini çizmeden önce bir çok veri elde edilmiş olmalı bunlar değerlendirilerek inşaat projesi çizilmelidir.

Mimari proje

Mimari proje   yapının arsa üzerindeki durumu, yapı kitlelerin birbirine oranları, kat planı ,cephe görünüşü,   iç mekanların birbirinden ayrım ve oranları ve daha birçok detayı da içinde barındıran estetik kaygısı da olan projedir. Mimari projeyi mimarlar inşaat mühendislerinin de desteği ile ortaya koyarlar. Proje her ne kadar mimarlar tarafından çizilecek olsa da inşaat projesi ekip çalışmasınız zorunlu kıldığı için mimar ve mühendislerin uyum içinde çalışması inşaat projesini bir adım daha ileriye götürü. Mimari proje, günümüz de inşaat projesi için yapı ruhsatı ve inşaat izni almak için zorunluluktur. Mimari projeler zorunluluk gibi görünse de  yapılacak olan yapının bizim istediğimiz gibi görünmesi ve istediğimiz işlevlere sahip olmasını daha masa başındayken tasarlamamızı sağlamaktadır.

Statik Proje

Statik proje oldukça fazla ayrıntı içeren  ,yapının betonarme , çelik, yığma gibi  çeşitlerine uygun olarak taşıyıcı sistemlerini belirten ,çatı planları, eksiksiz tüm kat planları ve tümünün kesitleri hesapları bulunan projedir. Statik proje mimari projeye uygun olarak, inşaat mühendisleri odasından yetki belgesine sahip  statik proje firmaları tarafından hazırlanır. İnşaat projesi için  olmazsa olmalardandır. Yapıya ruhsat alınabilmesi için gerekli olan statik proje güvenliği aslında yapı güvenliğinin de gereklerindendir.